گواهی پایان‌‌‌دوره Saman Mohammadi

این گواهی تایید می‌کند که Saman Mohammadi دوره آموزش برنامه‌نویسی وب با PHP را با سطح Perfect به پایان رسانیده است.


Saman Mohammadi در این دوره مباحث زیر را آموخته است:

  • مفاهیم اولیه برنامه‌نویسی در PHP
  • کار با رشته‌ها و رجکس
  • کار با داده‌ساختارها و فایل‌ها
  • مفاهیم وب
  • شئ‌گرایی
  • پایگاه داده
  • امنیت در PHP
مشاهده کوئرا کالج