گواهی پایان‌‌‌دوره Mahyar Riazati

این گواهی تایید می‌کند که Mahyar Riazati دوره مبانی برنامه‌نویسی و تفکر الگوریتمی را با سطح Perfect به پایان رسانیده است.


Mahyar Riazati در این دوره مباحث زیر را آموخته است:

  • نحوه کار با ورودی و خروجی
  • متغیر و عبارات ریاضی
  • شرط‌ها و حلقه‌ها
  • توابع و توابع بازگشتی
  • آرایه‌ها
  • مرتب‌سازی و جستجو
مشاهده کوئرا کالج