گواهی پایان‌‌‌دوره عرفانه صحرائی

این گواهی تایید می‌کند که عرفانه صحرائی دوره آموزش عملی کار با گیت را با سطح Perfect به پایان رسانیده است.


عرفانه صحرائی در این دوره مباحث زیر را آموخته است:

  • نصب و راه‌اندازی گیت
  • دستورات ابتدایی کار با گیت (مانند pull، push و commit)
  • کار با برنچ‌ها و دستورات merge و rebase
  • تشخیص و اصلاح خطا در ریپازیتوری
  • دستورات تکمیلی (مانند stash و cherry-pick)
  • گیت‌هاب و گیت‌لب
مشاهده کوئرا کالج