برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
اعداد خوش فکر گیمر های زامبی مسابقات بیل زنی
۱ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰.۰′ ۳۰۰
۲ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۲۲۴.۰′ ۲۶۰
۳ ۰
۱۰۰
...
۲۷۴.۰′ ۱۰۰
۴ ۲۰
۲۵
...
۱۷۵.۰′ ۴۵
۵ ۲۰
...
...
۰.۰′ ۲۰
۶ ۱۰
...
...
۱۵۸.۰′ ۱۰
۷ ۰
...
...
۲۸.۰′ ۰
۷ ۰
...
...
۷۶.۰′ ۰
۷ ۰
۰
...
۸۷.۰′ ۰
۷ ۰
...
۰
۱۴۷.۰′ ۰
۷ ۰
...
...
۱۸۴.۰′ ۰
۷ ۰
...
...
۲۲۶.۰′ ۰
۷ ۰
...
...
۲۷۷.۰′ ۰
۱۳ نفر