سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه

نرم افزارهای سازمانی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲
گالری

تیم فنی آی تی

سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز تهران)، که برای توسعه، نگهداری و تکامل نرم افزارهای سازمانی به افراد با انگیزه و دارای تخصص کافی نیاز دارد. نخبگی تحصیلی یا خبرگی کاری یک مزیت محسوب می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز تهران)، که برای توسعه، نگهداری و تکامل نرم افزارهای سازمانی به افراد با انگیزه و دارای تخصص کافی نیاز دارد. نخبگی تحصیلی یا خبرگی کاری یک مزیت محسوب می‌شود.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • Java
  • C#
  • ASP.NET
  • ASP.NET Core

پایگاه‌داده
  • SQL

سایر
  • OOP

مزایا

  • حقوق خوب و مکفی
  • تیم قوی و حرفه ای

نقل قول اعضای تیم

پروفایل امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

رهبر کبیر انقلاب اسلامی

به آنچه دارید بسازید، تا خود همه چیز بسازید.