برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
مدیریت دانشجویان عبارات منظم سیستم واقعه‌نگار! فروشگاه زنجیره‌ای دانیال همراه
۱ امیرحسین علیزاده ۵۰
۹۰
۱۲۰
۱۰
۱۶۰
۴۳۰
۲ کاوه (علی) مرادی ۵۰
۹۰
۱۰۸
۱۰
۱۳۰
۳۸۸
۳ علیرضا بیطاری ۵۰
۹۰
۱۲۰
۹۶
...
۳۵۶
۴ پیام یاسائی ۵۰
۹۰
۱۲۰
۷۵
۲۰
۳۵۵
۵ امیر شه بندگان ۵۰
۹۰
۱۲۰
...
۸۰
۳۴۰
۶ کامیار میرزاوزیری ۵۰
۹۰
۱۲۰
۶۴
...
۳۲۴
۷ نیما حیدری‌نسب ۵۰
۹۰
۰
۱۳۹
...
۲۷۹
۸ امیر کبیری ۵۰
۹۰
۶۰
۷۵
...
۲۷۵
۹ mohamad mehrpoor ۵۰
۹۰
۱۲۰
...
۱۰
۲۷۰
۱۰ سامان احمدی ۵۰
...
۳۶
...
۱۷۰
۲۵۶
۱۱ آرش جعفری ۵۰
۹۰
...
...
۱۰۰
۲۴۰
۱۲ Arman Zarei ۵۰
۹۰
۹۶
...
...
۲۳۶
۱۲ پویا مهدوی ۵۰
۹۰
۹۶
...
...
۲۳۶
۱۴ احسان راستا ۵۰
۶۰
۱۲۰
...
...
۲۳۰
۱۵ امیدرضا حیدری ۵۰
۹۰
...
۸۵
...
۲۲۵
۱۶ SeyedHamed Moosavi
...
۰
...
۴۲
۱۸۰
۲۲۲
۱۷ سجاد رمضان نیا ۵۰
۹۰
...
۷۵
...
۲۱۵
۱۸ آرش موسی پور ۵۰
۹۰
...
...
۷۰
۲۱۰
۱۹ مجتبی حبیبیان
...
...
۱۲۰
۸۵
...
۲۰۵
۲۰ Hassan Pezeshk ۵۰
۹۰
۶۰
...
۰
۲۰۰
۲۰ Sepehr Raftari ۵۰
۹۰
۶۰
...
...
۲۰۰
۲۲ سیدمهران عبقری ۵۰
۹۰
۴۸
...
...
۱۸۸
۲۳ علی فرهودی ۵۰
۹۰
۱۲
...
۳۰
۱۸۲
۲۴ شهرزاد پیمان ۵۰
۹۰
۳۶
...
...
۱۷۶
۲۴ مهدی زیرکی ۵۰
۹۰
۳۶
...
...
۱۷۶
۲۴ فرهاد شیرمردی ۵۰
۹۰
۳۶
...
...
۱۷۶
۲۷ پوریا انوری ۵۰
۰
۱۲۰
...
...
۱۷۰
۲۸ مجید صالحی ۵۰
۹۰
۲۴
...
...
۱۶۴
۲۹ B A ۵۰
۹۰
۰
۲۱
...
۱۶۱
۳۰ امیرحسین هدیه لو ۵۰
۹۰
۱۲
...
...
۱۵۲
۳۰ Parsa Hejabi ۵۰
۹۰
۱۲
...
...
۱۵۲
۳۰ محمد دانش آموز ۵۰
۹۰
۱۲
...
...
۱۵۲
۳۳ مهران نیکوبیان ۵۰
۹۰
...
...
۱۰
۱۵۰
۳۳ محمد شاهرخی ساردو ۵۰
۹۰
۰
...
۱۰
۱۵۰
۳۳ علیرضا طباطبایی ۵۰
۹۰
...
۱۰
...
۱۵۰
۳۶ محمد میرصفایی ۵۰
۰
۰
۹۶
...
۱۴۶
۳۷ سپهر محقق ۵۰
۹۰
...
...
...
۱۴۰
۳۷ humehr garivani ۵۰
۹۰
۰
...
...
۱۴۰
۳۷ MaryNfs ۵۰
۹۰
...
...
...
۱۴۰
۳۷ Ramin Zarebidoky ۵۰
۹۰
...
...
...
۱۴۰
۳۷ سیدمحمدحسین یزدانی فر ۵۰
۹۰
۰
...
...
۱۴۰
۳۷ محمد مهدی ۵۰
۹۰
...
...
...
۱۴۰
۳۷ امیررضا نشاطی ۵۰
۹۰
...
...
...
۱۴۰
۳۷ مصطفی کلانتر
...
...
...
...
۱۴۰
۱۴۰
۴۵ علی شرفی ۲۵
...
...
...
۱۱۰
۱۳۵
۴۶ ابوالفضل مهاجری ۵۰
۳۰
۰
...
۵۰
۱۳۰
۴۷ مجتبی پیری ۳۷
...
۱۲
۷۵
...
۱۲۴
۴۸ K H ۲۵
۹۰
...
...
...
۱۱۵
۴۹ محمد نوروزی ۵۰
۶۰
...
...
...
۱۱۰
۴۹ سهیل رحمت ۵۰
۶۰
...
...
...
۱۱۰
۲۰۶ نفر