برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
بازه‌ی آزمونی نیو فولدر QSay تاس‌اندازی کتاب‌خوان کالجی جدول امتیازات
۱ مهدی حاجی علیلو ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
۱۸۳
۷۵
۶۵۸
۲ کسری حاجیان ۱۰۰
۱۵۰
...
۶۶
۱۸۳
۱۲۵
۶۲۴
۳ امیراحمد شفیعی ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
۲۰۰
...
۶۰۰
۴ nikan zamani ۱۰۰
۱۵۰
۱۵۰
...
۱۸۳
...
۵۸۳
۴ سید امیر محمد سادات شکوهی ۱۰۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۳۳
...
۵۸۳
۶ محمدعلی احمدی زارعی ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
۱۳۳
...
۵۳۳
۷ سجاد صنمی مسگران ۱۰۰
۱۵۰
۱۰۵
۱۵۰
...
...
۵۰۵
۸ محمد سعید زارع ۱۰۰
۱۵۰
۱۵
۴۲
۱۸۳
...
۴۹۰
۹ مهیار محمدی ۱۰۰
۳۹
...
۱۵۰
۱۸۳
...
۴۷۲
۱۰ محمد رضا جواهری ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
۶۶
...
۴۶۶
۱۰ علی امیدوار ۱۰۰
۱۵۰
...
۶۶
۱۵۰
...
۴۶۶
۱۲ متین داغیانی ۱۰۰
۴۵
...
۱۵۰
۱۶۶
...
۴۶۱
۱۳ kian kamgar ۸۱
۴۵
...
۱۵۰
۱۸۳
...
۴۵۹
۱۴ سروین باغی ۱۰۰
۱۵۰
۰
...
۲۰۰
...
۴۵۰
۱۵ محمدسعید ارونقی ۱۰۰
۱۵۰
۱۵
۱۵۰
۳۳
...
۴۴۸
۱۶ محمود چوپانی ۱۰۰
۱۳۶
۶۰
...
۱۵۰
...
۴۴۶
۱۷ مهراد عباس زاده ۱۰۰
۱۵۰
۰
۴۲
۱۵۰
...
۴۴۲
۱۸ علیرضا عالی پناه ۱۰۰
۱۵۰
...
...
۱۸۳
...
۴۳۳
۱۹ امير حسين عطارى ۱۰۰
۱۵۰
۳۰
۱۵۰
...
...
۴۳۰
۲۰ علی غفاری ثابت ۱۰۰
۱۵۰
۱۵۰
...
۱۶
...
۴۱۶
۲۱ محمدمهدی هجرتی ۱۰۰
۱۵۰
۱۵
۱۵۰
...
...
۴۱۵
۲۲ امیرحسین علمدار ۱۰۰
۱۰۴
...
...
۱۳۳
۷۵
۴۱۲
۲۳ میلاد زائری ۱۰۰
۴۵
...
...
۱۸۳
۷۵
۴۰۳
۲۴ Soroush Taslimi ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
...
...
۴۰۰
۲۴ سینا طبسی ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
...
...
۴۰۰
۲۴ علی اکبر وفایی ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
...
...
۴۰۰
۲۴ مهدی محمدی ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
...
...
۴۰۰
۲۴ علی انصاری فر ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
...
...
۴۰۰
۲۴ امیر فریدی ۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
...
...
۴۰۰
۳۰ مهسان محمدزاده ۱۰۰
۳۹
...
۳۰
۱۵۰
۷۵
۳۹۴
۳۱ pouya sadeghi ۱۰۰
۱۹
۳۰
۶۰
۱۸۳
...
۳۹۲
۳۲ علی نوروزبیگی ۱۰۰
۱۵۰
۰
۲۴
۱۱۶
...
۳۹۰
۳۳ محمدمهدی فراهانی ۱۰۰
۳۹
۹۰
۱۵۰
...
...
۳۷۹
۳۴ هادی امینی ۱۰۰
۹۷
۱۵۰
۳۰
...
...
۳۷۷
۳۵ reyhane m ۱۰۰
۲۶
...
۴۸
۱۸۳
...
۳۵۷
۳۶ سیاوش ادیب ۸۱
۳۲
۰
۱۵۰
۸۳
...
۳۴۶
۳۷ امیرمهدی کریمی ۱۰۰
۹۱
...
۱۵۰
...
...
۳۴۱
۳۸ رضا الوندی ۱۰۰
۱۵۰
...
۸۴
...
...
۳۳۴
۳۹ Alireza Mousavi ۱۰۰
۱۵۰
۰
۷۸
...
...
۳۲۸
۴۰ امیرمحمد شکوری ۱۰۰
۵۸
...
...
۱۶۶
...
۳۲۴
۴۱ طه فرضعلی زاده ۱۰۰
۱۵۰
...
۷۲
...
...
۳۲۲
۴۲ elham soleimani ۱۰۰
۳۲
...
۱۵۰
۳۳
...
۳۱۵
۴۳ علی مرادزاده ۱۰۰
۴۵
۱۵
۱۵۰
...
...
۳۱۰
۴۳ علیرضا مجاهد ۱۰۰
۱۵۰
...
۶۰
...
...
۳۱۰
۴۵ علی نظری ۱۰۰
۴۵
...
۱۵۰
...
...
۲۹۵
۴۵ rahmath faridi ۱۰۰
۴۵
...
۱۵۰
...
...
۲۹۵
۴۷ زهرا خطیبی ۱۰۰
۳۹
...
۱۵۰
...
...
۲۸۹
۴۷ Sina Moradi ۱۰۰
۳۹
...
۱۵۰
...
...
۲۸۹
۴۹ علی باجلان ۱۰۰
۱۵۰
...
...
۳۳
...
۲۸۳
۵۰ مرتضی شهرابی فراهانی ۱۰۰
۱۵۰
...
۳۰
...
...
۲۸۰
۲۲۲ نفر