برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
معادله خط مساحت پیچیده سینوس طبیعی اتومورفیک یک‌سازی
۱ nikan zamani ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۲ Amirhossein Shahgholi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۹۲
۴۹۲
۲ حسن سلیمان اهری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۹۲
۴۹۲
۴ محمد هادی هدایتی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۳
۸۲
۴۶۵
۵ پوریا اثناعشری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۱
۴۵۱
۵ سید محمدرضا خسرویان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۱
۴۵۱
۵ Sahand Akramipour ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۱
۴۵۱
۸ سجاد زارع ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۱
۴۴۱
۹ علیرضا محمدزاده اطاقلو ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۶
۴۳۶
۱۰ محمدمهدی هجرتی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۸
۹۲
۴۳۰
۱۱ همایون علیمحمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۳
۳۶
۴۱۹
۱۲ سینا اصغری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۷
۴۱
۴۱۸
۱۳ حسام الدین خوارزمی پور ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۳
۳۴
۴۱۷
۱۴ محمد زمانی خادمانلو ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۳۹
۴۱۴
۱۵ مجید ایرانپور مبارکه ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۸۰
۴۱۳
۱۵ ابتين طاهرى ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۲
۴۱
۴۱۳
۱۷ علیرضا حقی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۴۰۰
۱۸ سید صادق مرعشی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۱
۸۲
۳۹۳
۱۹ امیرعلی نورانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۴
۴۸
۳۹۲
۲۰ MrLinuxLover Sudo ۶۵
۱۰۰
۱۰۰
۴۴
۸۰
۳۸۹
۲۰ محمد امين مولایی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۶
۵۳
۳۸۹
۲۲ امیرعطا غفاریان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰
۵۱
۳۸۱
۲۳ اشکان سرمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۱
۳۹
۳۸۰
۲۴ محمدعلی طوقانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۴۶
۳۷۹
۲۵ امیرمحمد مهدوی کیا ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۷
...
۳۷۷
۲۵ امیر شهبازی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۶
۴۱
۳۷۷
۲۷ Mohammad Javad Amiri ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۶
۳۶
۳۷۲
۲۷ حمیدرضا خاکساری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۲
...
۳۷۲
۲۹ علی آریایی نژاد ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۳۶
۳۶۹
۲۹ محمد کاردان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۳۶
۳۶۹
۳۱ آرمان سینائی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۳۴
۳۶۷
۳۲ محمد مهدی علی اکبری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۵
۳۹
۳۶۴
۳۳ پارسا صبریان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
۳۵۰
۳۴ سید محمدرضا عزیزی کناری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۱
۳۶
۳۴۷
۳۵ Milad Maleki ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۴
...
۳۴۴
۳۵ علیرضا میرحسینی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۴
...
۳۴۴
۳۷ rahmath faridi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۹
۳۳۹
۳۷ سینا اخوی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۹
۳۳۹
۳۹ بهزاد خلیفه ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۶
...
۳۳۶
۳۹ امیرمحمد انوری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۳۶
۳۳۶
۳۹ ارشیا ابوالقاسمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۶
...
۳۳۶
۴۲ مهدی مهدوی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۲۶
۳۲۶
۴۳ محمدرضا ملک لی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۵
...
۳۲۵
۴۴ عیدمحمد احمدی ۱۰۰
۱۰۰
۳۰
۳۶
۴۶
۳۱۲
۴۵ فاطمه فریدونپور ۱۰۰
۱۰۰
۱۰
۵۸
۳۹
۳۰۷
۴۶ Kasra Bahrami ۱۰۰
۱۰۰
۱۵
۸۳
۷
۳۰۵
۴۷ فرهاد فرزان راد ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۴۷ amir mohammad abdi ۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۲
۴۸
۳۰۰
۴۷ asieh majlesikoupaei ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۵۰ مرتضی عاملی بیدار ۱۰۰
۱۰۰
...
۹۷
...
۲۹۷
۱۴۳ نفر