برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
مهمانی لیته و نیوفیته بزرگ‌ترین زیر دنباله‌ی صعودی لاستیکس هندوانه دبّه زیردرخت درخت جمع زیگزاگ
۱ ارشیا عطایی نایینی
...
...
...
...
...
...
...
۱۰
...
۱۰
۱ نفر