برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
مهمانی لیته و نیوفیته بزرگ‌ترین زیر دنباله‌ی صعودی لاستیکس هندوانه دبّه زیردرخت درخت جمع زیگزاگ
۱
...
...
...
...
...
...
...
۱۰
۳۸۹۱′
...
۳۸۹۱.۰′ ۱۰
۱ نفر