برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی امتیاز
رژیم سخت قطار کامیابی نمک زندگی وانکرده پس‌فرستاد کوه عسل دل داره خب! خاطره‌سازی
۱ تموم شد رفت ۱
۱
۱
۲
۲
۱
۲
۷
۲ Fireworks Unlimited ۲
۳
۱
۱
۱
۱
۴
۷
۳ همینو بذاریم ؟ :)) ۱
۱
۱
۱
۵
۱
۱
۷
۴ Shengdebao ۱
۱
۱
۲
۱
۳
۲
۷
۵ Fork ۲
۱
۱
۱
۱
۲
۳
۷
۶ SiL ۱
۱
۱
۱
۴
۱
...
۶
۷ نقره ۱ و طلا ۸ ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۶
۸ مشتیا ۱
۲
۱
۱
۱
۱
...
۶
۹ Where are you, Schwarz? ۳
۲
۱
۱
۳
...
۲
۶
۱۰ کشت کنندگان آویشن! ۱
۳
۱
۱
۱
۱
...
۶
۱۱ Hmmm ۱
۱
۱
۲
۲
۱
...
۶
۱۲ feraverto ۱
۵
۱
۱
۲
۳
...
۶
۱۳ Click&Clock ۱
۱
۱
۱
۲
...
...
۵
۱۴ Blank ۱
۴
۱
۱
۱
...
...
۵
۱۵ footi ۲
۱
۱
۲
۲
...
...
۵
۱۶ Whatever it takes! ۱
۳
۱
۱
۴
...
...
۵
۱۷ Romelu Lukaku ۲
۱
۱
۱
۱
...
...
۵
۱۸ گراز در بیشه زار ۴
۱
۱
۱
۱
...
...
۵
۱۹ مب ۱
۳
۱
۱
۱
...
۱
۵
۲۰ قلی مراد ۱
۱
۱
۳
۷
۲
۱
۵
۲۱ mgsvp5re4xceufsn ۲
۶
۲
۱
۱
...
۲
۵
۲۲ jessica ۱
۳
۱
۱
۶
...
...
۵
۲۳ بچا اصفان ۱
۱
۱
۵
۱
...
...
۵
۲۴ ajab codie ! ۱
۳
۱
۱
۳
...
...
۵
۲۵ flammiferous ۱
۵
۱
۲
۵
...
...
۵
۲۶ Faghateden ۴
۴
۱
۷
۱
...
...
۵
۲۷ COAK ;) ۱
۳
۱
۲
۳
...
۲
۵
۲۸ آسمان ۲
۲
۲
۴
۲
...
...
۵
۲۹ همیشه سر این اسم مشکل داشتیم -_- ۲
۳
۲
۲
۳
...
...
۵
۳۰ I'm ti ۱
۷
۱
۶
۱
...
...
۵
۳۱ Savage ۲
۴
۲
۱
۳
...
...
۵
۳۲ کلاغ سالمند ۱
۶
۲
۱
...
۱
...
۵
۳۳ Bananas ۱
۸
۴
۱
۲
...
...
۵
۳۴ essssssssteki fans ۱
۲
۱
۱
۴
...
...
۴
۳۵ قطار قطر ۲
۲
۱
۱
۲
...
...
۴
۳۶ uncle & step brother ۱
۱
۱
۲
...
...
...
۴
۳۷ اسم گروه ۲
۲
۱
۲
۹
...
...
۴
۳۸ squanchers ۱
۲
۱
۱
...
...
...
۴
۳۹ THE AMIs ۱
۴
۱
۱
...
...
...
۴
۴۰ Be Lock ۱
۱
۴
۱
۱
...
...
۴
۴۱ IvanopeDrodybalapadula Dub Dub ۱
۱
۱
۲
...
...
...
۴
۴۲ r3b3ls ۱
۴
۱
۲
...
...
...
۴
۴۳ Kamikaze ۲
۵
۲
۱
...
...
...
۴
۴۴ 405 ۱
۱
۱
۱
۳
...
...
۴
۴۵ Unknown ۱
۴
۱
۱
...
...
...
۴
۴۶ Chickens In Kitchen ۱
۴
۱
۱
...
...
...
۴
۴۷ STTS ۱
۱
۱
۵
...
...
...
۴
۴۸ کام شاد ۲
۲
۱
۱
...
...
...
۴
۴۹ pat & mat ۱
۱
۳
۱
...
...
...
۴
۵۰ Holy Bug ۲
۴
۱
...
۴
...
...
۴
۴۲۳ شرکت‌کننده