شرکت اطلس راهبر دریا

استخدام برنامه‌نویس Windows

شرکت اطلس راهبر دریا
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

    C#.NETSQL

شرکت اطلس راهبر دریا تولید کننده نرم افزارهای مدیریت کشتیرانی می‌باشد و برای توسعه محصول تحت ویندوز خویش به یک نفر با شرایط زیر در اسرع وقت نیازمند برنامه نویس تحت ویندوز می‌باشد:

  • مسلط به C# , .NET
  • مسلط به SQL Server
  • مسلط به Dev. Express
  • همکاری به صورت پروژه‌ای به مدت 1 الی 3 ماه