تابستون چلنج
SkillUp 3 {Back-end}
تابستون چلنج
SkillUp 3 {Back-end}

بانک سؤالات
نفرات برتر
Not found

سوالی یافت نشد

نام سوالمنبع سوال
تعداد حل
برچسب‌ها
آزمون تستیآزمون ورودی بوت‌کمپ تابستانه اسنپ تریپ۹۲۸ از ۱۰۸۴
رشته‌ها
کسر لتکیآزمون ورودی بوت‌کمپ تابستانه اسنپ تریپ۳۴۷ از ۴۴۶
تقسیم و حل
جمع فوتبالیآزمون ورودی بوت‌کمپ تابستانه اسنپ تریپ۱۱۸۰ از ۱۳۵۹
پیاده سازی
فرودگاهآزمون ورودی بوت‌کمپ تابستانه اسنپ تریپ۳۱۲ از ۴۸۸
پیاده سازی
جایگشت بودنآزمون ورودی بوت‌کمپ تابستانه اسنپ تریپ۳۷ از ۴۶۱
داده ساختار
مسیر تورمیآزمون ورودی بوت‌کمپ تابستانه اسنپ تریپ۴۲ از ۳۲۲
خلاقانهریاضیات
تست جنریتورآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (DevOps)۱۱۹ از ۱۵۴
لینوکس
کشورداریآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (DevOps)۲۴ از ۶۴
لینوکس
سرویس گیتآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (DevOps)۱۱ از ۸۳
DevOps
مدیریت کارمندانآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (DevOps)۵۵ از ۹۵
لینوکس
سامانه ثبت پیشنهادات و انتقاداتآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (DevOps)۲۴ از ۶۵
DevOps
ردیس لیمیترآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (DevOps)۷۵ از ۱۰۱
DevOps
کوتاه‌کننده لینکآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (Software Engineering)۹ از ۱۱۳
DevOps
اعداد یکتاآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (Software Engineering)۸۳۴ از ۹۵۹
ریاضیات
دیجی‌رمزآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (Software Engineering)۸۳ از ۳۹۲
حریصانه
متروآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (Software Engineering)۲۸ از ۱۶۲
گراف
بهینه‌سازی جست‌وجوآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (Software Engineering)۲۰ از ۱۰۸
پایگاه داده
انبارگردانیآزمون ورودی بوت‌کمپ بی‌نهایت (Software Engineering)۲۴ از ۱۷۳
پایگاه داده
بررسی فضاآزمون ورودی بوت‌کمپ توسعه نرم‌افزار رهنما کالج۱۶۰ از ۲۵۵
لینوکس
گمگشتهآزمون ورودی بوت‌کمپ توسعه نرم‌افزار رهنما کالج۲۰ از ۱۱۸
پایگاه داده
فعالیت‌های اخیر

فعالیت‌های اخیر

آخرین کاربرانی که موفق به کسب نمره کامل یک سؤال شده‌اند.

Loading...