Hamekar

استخدام توسعه‌دهنده Smart Contract

Hamekar
مشهد
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

    SolidityTypeScript

شرکت همکار به منظور گسترش تیم فنی به دنبال تقویت تیم در حوزه برنامه نویسی Smart Contract است.

میزان حقوق پرداختی بسته به میزان مهارت شما و بر اساس توانمندی‌های شما می‌باشد. همچنین با توجه به میزان پیشرفت شما در کار، پاداش و افزایش حقوق نیز برای شما در نظر گرفته خواهد شد.

مهارت‌های ضروری:

  • Solidity
  • Hardhat

مزایا

  • تیم جوان و با انگیزه