فعال‌سازی اطلاع‌رسانی فرصت‌های شغلی نیازمند ورود به حساب کاربری است.