شرکت اطلس راهبر دریا

استخدام برنامه‌نویس Front-end

شرکت اطلس راهبر دریا
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  ReactHTMLCSSRedux

برنامه نویس Front-end مسلط به :

 • React.JS
 • JavaScript
 • ES6
 • Redux - Jsx
 • CSS - HTML - Bootstrap
 • طراحی Responsive

آشنایی با موراد زیر:

 • Git
 • Less/Sass) CSS Preprocessor)
 • WebSocket
 • REST API
 • Webpack,Babel
 • PWA
 • کتابخانه‌های رایج React
 • مفاهیم UI/UX
 • مفاهیم SEO

تسلط و یا اشنایی با موارد زیر امتیاز محسوب میشود:

 • TypeScript
 • WebSocket
 • Material UI
 • VueJs
 • NuxtJs
 • NextJs
 • روحیه کار تیمی و علاقمند به یادگیری
 • با انگیزه و خلاق
 • کد نویسی تمیز و مسئولیت پذیری
 • حداکثر سن ۳۰ سال

 

مهارت‌های ضروری:

تسلط بر:

 • React.JS
 • JavaScript
 • ES6
 • Redux - Jsx
 • CSS - HTML - Bootstrap
 • طراحی Responsive

مهارت‌های امتیازی:

آشنایی با:

 • TypeScript
 • WebSocket
 • Material UI
 • VueJs
 • NuxtJs