افراپویش تیام

استخدام توسعه‌دهنده فرانت اند ( React js)

افراپویش تیام
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  React JSXHTMLCSSReduxResponsive Design

استخدام توسعه دهنده فرانت اند ( React js) در شرکت افراپویش تیام ( گیشا)

 • تسلط کافی روی زبان‌های JavaScript, HTML, CSS
 • تسلط کافی بر فریمورک‌های React.js
 • تسلط کافی بر Redux
 • تسلط بر مفاهیم وب سرویس REST API
 • تسلط کافی بر مفاهیم Responsive Design

مهارت‌های مورد نیاز

 • تسلط کافی روی زبان‌های JavaScript, HTML, CSS
 • تسلط کافی بر فریمورک‌های React.js
 • تسلط کافی بر Redux
 • تسلط بر مفاهیم وب سرویس REST API
 • تسلط کافی بر مفاهیم Responsive Design

مزایا

 • یادگیری و رشد
 • بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی
 • پاداش و مزایا
 • حقوق ثابت