لامینگو

استخدام Senior React Native Developer

لامینگو
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  TypeScriptReact NativeAndroidiOS

نیازمندی‌ها:

 • مسلط به React Native , TypeScript
 • تسلط کامل به Redux, React Navigation
 • تسلط به , Firebase, Restfull API , Deeplink
 • تسلط به Testing , Git

مزایا:

 • ساعت کاری شناور
 • امکان کار به صورت دورکاری
 • کار در محیط استارتاپی و پویا
 • تیم حرفه‌ای، جوان و در حال رشد
 • استفاده از متدولوژی‌های روز ارزیابی عملکرد ‌(OKR) به جای ساعات حضور

مزایا

 • پارکینگ اختصاصی
 • پاداش و مزایای انگیزه بخش
 • امیریه سربازی