برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
جدول‌بازی دوزیستان ناکام ماشین‌حساب ساده حلقه‌های مربعی نمایش رنگ‌ها پیداکردن گنج
۱ آرین سپاهی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱ ... ... ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱ مهدی قوسیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱ علی ترکیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱ سجادo طهمورسی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱ محمد کریمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱ احمدرضا گیلک ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۸ علی تقوایی ۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۸۰
۹ احسان شهبازی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۵۷۵
۹ فریدون عیسی پور ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۵۷۵
۹ علی معلمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۵۷۵
۱۲ امیرحسین معدنی ۱۰۰
۱۰۰
۷۰
۷۵
۸۷
۱۰۰
۵۳۲
۱۳ Amir Momen ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۷۵
۸۷
۱۰۰
۵۲۲
۱۴ امیر محمد سلگی ۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۷۵
۸۷
۱۰۰
۵۱۲
۱۵ Hooman Hashemian ۱۰۰
۱۰۰
۹۰
۱۲
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۲
۱۵ ابوالفضل محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۷۵
۸۷
۱۰۰
۵۰۲
۱۵ سید صدرالدین بیگدلی ۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۷۵
۸۷
۱۰۰
۵۰۲
۱۵ محمد رضا صادقی ۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۷۵
۸۷
۱۰۰
۵۰۲
۱۵ mohammad shirvani ۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۷۵
۸۷
۱۰۰
۵۰۲
۱۵ Parsa Khosravi ۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۷۵
۸۷
۱۰۰
۵۰۲
۲۱ Salar Sadeghi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۲۱ مهدی حقانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۵۰۰
۲۳ امین یغمایی ۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۸۰
۲۴ محمد جواد حسینی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
...
۴۷۵
۲۴ محمد جواد دلاوری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
...
۴۷۵
۲۶ امیرحسین کفاش ۱۰۰
۱۰۰
...
۷۵
۸۷
۱۰۰
۴۶۲
۲۷ کیارش اسدی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۶۰
۲۸ Ali Mohammadi Kia ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۸۷
۰
۴۴۷
۲۹ محمدامین اکبری ۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۷۵
۱۰۰
۰
۴۲۵
۳۰ Hafez Amiri ۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۷۵
...
۱۰۰
۴۱۵
۳۱ مهدی نظری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۲
۱۰۰
...
۴۱۲
۳۲ __غزل __ ۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۳۲ امیر دولت آبادی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۴۰۰
۳۲ Kaveh Azari ۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۱۰۰
۴۰۰
۳۲ محمدسعید ارونقی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۴۰۰
۳۲ مرتضی نوری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۴۰۰
۳۷ مهدی جباری ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۷۵
۶۲
۰
۳۹۷
۳۸ سید محمدیوسف میرشاه ولدی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
۸۷
۱۰۰
۳۸۷
۳۹ حسین خوشیاری ۱۰۰
۱۰۰
۸۰
...
۱۰۰
...
۳۸۰
۳۹ مجتبی محامد ۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۰
۱۰۰
...
۳۸۰
۴۱ محمدحسین بولوری ۱۰۰
۱۰۰
۹۰
...
۸۷
...
۳۷۷
۴۲ محمد حسین حیدری ۱۰۰
۱۰۰
...
۷۵
۸۷
...
۳۶۲
۴۲ مهدی وفایی ۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۱۲
۱۰۰
...
۳۶۲
۴۴ حمیدرضا تکلو ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
...
...
۳۵۰
۴۴ Fatemeh Soleimani ۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۷۵
۰
...
۳۵۰
۴۶ ahmad alwardi ۱۰۰
۱۰۰
۷۰
۷۵
...
۰
۳۴۵
۴۷ Hamed Sarkhani ۱۰۰
۱۰۰
۳۰
۱۲
۱۰۰
۰
۳۴۲
۴۸ زهرا رشید ۱۰۰
۱۰۰
۴۰
...
۱۰۰
...
۳۴۰
۴۸ علی ذوالجلالی ۱۰۰
۷۵
۹۰
۷۵
...
...
۳۴۰
۵۰ محمدامین امانی ۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۷۵
۱۲
...
۳۳۷
۱۰۰ نفر