۳ سوت

۳ سوت

تولید نرم افزار
آبادان

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری

درباره شرکت

شرکت ۳ سوت در سال 96 با هدف ارسال کالای هایپر مارکتی با رویکردی متفاوت پا به عرصه فروش غیر حضوری و دنیای انفورماتیک نهاد.
اکثر افراد استخدام شده در تمامی قسمت‌های شرکت از نیروی جوان، باهوش و مستعد گزینش شده که این مهم،خود گواهی بر نگرش متفاوت این شرکت به نوآوری و شکوفایی استعداد می‌باشد.
تولید نرم‌افزار و همچنین تیم فنی این شرکت همواره مورد توجه مدیریت بوده و پیشنهادات تیم فنی غالبا به مرحله اجرا رسیده.

اکنون با گسترش فازهای جدید خدمات ۳ سوت (ارسال غذا و ارسال کالای فروشگاه‌ها) این شرکت به یک شرکت پیشرو در زمینه ارائه کامل خدمات غیرحضوری در سطح استان تبدیل شده است.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • C#
  • ASP.NET MVC
  • .NET Core

دواپس
  • Docker
  • Microservices

پایگاه‌داده
  • SQL
  • PostgreSQL

سایر
  • Azure Cosmosdb

مزایا

  • استفاده از تکنولوژی فنی روز
  • محیطی دوستانه و صمیمی