بله

بله

پیام‌رسان ایرانی با ویژگی‌های مالی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۲
توسعه‌دهندگان۱۱
گالری۱
پروفایل فاطمه کریمی
۹٫۹

فاطمه کریمی

کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران
بله
اصفهان
DjangoC++CAlgorithmPythonSQL ServerPostgreSQLJavaScriptHTMLSeleniumCSSReactGitQtRedux
مشاهده پروفایل
پروفایل Mahan Zendedel
۹٫۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بله
تهران
Node.jsGoJavaJavaScriptBack-endPythonCVue.jsPostgreSQLKubernetesApache KafkaRedisHelm
پروفایل مهدی کمالی
مهندسی نرم‌افزار - بک‌اند
بله
اسلامشهر
Data ScienceArtificial IntelligenceSoftware EngineeringSQLGoCassandraPythonC++DjangoKubernetesHelmLinuxDockerApache KafkaPrometheus