فیوچگارد

فیوچگارد

شبکه اجتماعی با نگاهی جدید مناسب برای تبلیغات کسب و کارها
شیراز

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری۲
پروفایل مرضیه اسلام پناه

مرضیه اسلام پناه

توسعه دهنده بکند؛ فیوچگارد
ساکوک CRM
بندرعباس
SQLNode.jsMongoDBGraphQLMicroservicesNestjsJavaScriptGitDockerExpressUbuntuRedisNoSQLCentOSBack-end