شرکت مهندسی ژئوپردازپارس

شرکت مهندسی ژئوپردازپارس

یک محیط چالشی و جذاب
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان
گالری
لوگوی شرکت شرکت مهندسی ژئوپردازپارس
بسته‌شده

استخدام Embedded Linux

۲ ماه پیش

شرکت مهندسی ژئوپردازپارس

تهران
Junior
تمام‌وقت
Embedded Linux
لوگوی شرکت شرکت مهندسی ژئوپردازپارس
بسته‌شده

شرکت مهندسی ژئوپردازپارس

تهران
Junior
تمام‌وقت
FlutterAndroidUI/UX