نوادی

نوادی

شرکت نوآدی در حوزه طراحی و توسعه نرم‌افزارهای ERP ، CRM ، مدیریت خط تو
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۶
توسعه‌دهندگان۴
گالری۱
لوگوی شرکت نوادی

تیم نوادی

۱ سال و ۶ ماه پیش
تیم نوادی