اسنپ شاپ

اسنپ شاپ

اسنپ شاپ
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۳
گالری
پروفایل امیرمهدی دیگبری
۹٫۹

امیرمهدی دیگبری

Frontend Developer، اسنپ شاپ
اسنپ شاپ
تهران
ReactNext.jsNode.jsReact NativejQueryHTML5CSS3Bootstrap 4