رایان بورس

استخدام برنامه‌نویس (Front-end (React

رایان بورس
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  ReactHTML5JavaScriptCSS3Sass

شرح موقعیت شغلی :

 • نوشتن کدهای تمیز با قابلیت تست‌پذیری و استفاده مجدد
 • توانایی آموزش و انتقال دانش به اعضاء تیم
 • توانایی بررسی کدهای نوشته شده اعضاء تیم
 • توسعه سامانه‌های جدید و Refactor کردن سامانه‌های قبلی
 • توانایی کار به صورت گروهی و انطباق‌پذیری با متدولوژی agile
 • آشنایی با میکروفرانت‌اند مزیت محسوب می‌شود

دانش و مهارت تخصصی موردنیاز:

 • تسلط به React
 • تسلط به HTML5،CSS3 و Sass
 • تسلط به سرویسهای RESTful
 • تسلط به JavaScript و ES6
 • آشنا به Git و Jira
 • رشته‌های تحصیلی مهندسی نرم افزار و IT
 • زبان انگلیسی خوب
 • تجربه و آشنایی با دات‌نت مزیت محسوب می‌شود
 • آشنایی با داکر مزیت محسوب می‌شود
 • آشنایی به روش‌های خودکار توسعه نرم‌افزار(CI/CD) مزیت محسوب می‌شود

مزایا

 • وام
 • بیمه تکمیلی
 • صبحانه
 • پاداش
 • هدایای مناسبتی
 • اتاق بازی