نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
ستون
آزمون ورودی سامرکمپ ستون(مرحله اول)
۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
۰ ۲۵۷۷ ثبت‌نام در رویداد
ستون
آزمون ورودی سامرکمپ ستون(مرحله دوم)
۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
۱ ۲۵۷۷ ثبت‌نام در رویداد
Quera
مسابقه الگوریتمی شماره ۴۲ (آموزشی)
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
۵ ۲۳۰ ثبت‌نام در رویداد
Quera
مسابقه پیاده‌سازی کارآموزشو
۱۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
۶ ۴۶۹ ثبت‌نام در رویداد
Quera
مسابقه الگوریتمی شماره ۴۳
۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
۷ ۱۶۹ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه الگوریتمی شماره ۴۱
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۵ ۵ ۶۵۴
مهیمن
آزمون ورودی کارآموزی تابستانه Software Engineering کداستار
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۵ ۶ ۱۲۲۵
مهیمن
آزمون ورودی کارآموزی تابستانه Front-End کداستار
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۵ ۷ ۱۴۸۲
Quera
مسابقه الگوریتمی شماره ۴۰ (آموزشی)
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۵ ۵ ۷۸۹
Quera
مسابقه الگوریتمی شماره ۳۹
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۹۵۲
Quera
دروغ ۱۳
۱۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۵ ۱۴ ۱۲۴۵
Quera
خداحافظ ۱۴۰۰
۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۵ ۷ ۱۲۸۹
دیجی‌کالا
دیجی‌کالا سوپرکاپ (DevOps)
۱۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۵ ۵ ۶۳۷
دیجی‌کالا
دیجی‌کالا سوپرکاپ (Software Engineering)
۱۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۵ ۸ ۱۷۰۷
دیجی‌کالا
دیجی‌کالا سوپرکاپ (Front-End)
۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۵ ۵ ۱۶۰۱
۱۰ از ۲۶۰ مسابقه