نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
هم‌کد ۵ - Front-end
Quera
۱۴۰۳/۵/۱۱ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۱۹۹ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
هم‌کد ۵ - Software Engineering
Quera
۱۴۰۳/۵/۱۲ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۲۸۶ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
کدکاپ ۸ - انتخابی ۶
Quera
۱۴۰۳/۳/۱۸ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۵۵۳۲ شرکت‌کننده
مسابقه استخدامی یکتانت - دوره دوم
یکتانت
۱۴۰۳/۳/۱۲ | ۱۷:۰۵
۶ سوال ۱۳۱۴ شرکت‌کننده
مسابقه کداستار ۱۴۰۳ - Software Engineering
مهیمن
۱۴۰۳/۳/۴ | ۱۶:۰۵
۵ سوال ۶۸۷ شرکت‌کننده
مسابقه کداستار ۱۴۰۳ - DevOps
مهیمن
۱۴۰۳/۳/۴ | ۱۰:۰۵
۵ سوال ۳۱۰ شرکت‌کننده
مسابقه کداستار ۱۴۰۳ - Front-end
مهیمن
۱۴۰۳/۳/۴ | ۱۰:۰۵
۵ سوال ۵۵۸ شرکت‌کننده
کدکاپ ۸ - انتخابی ۵
Quera
۱۴۰۳/۲/۲۸ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۴۹۹۷ شرکت‌کننده
بله‌کمپ ۷ - مرحله دوم (Front-End)
بله
۱۴۰۳/۲/۲۱ | ۱۶:۰۵
۳ سوال ۱۶۶۶ شرکت‌کننده
بله‌کمپ ۷ - مرحله دوم (Back-End)
بله
۱۴۰۳/۲/۲۱ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۱۶۶۵ شرکت‌کننده
بله‌کمپ ۷ - مرحله دوم (DevOps)
بله
۱۴۰۳/۲/۲۱ | ۱۶:۰۵
۴ سوال ۱۶۶۳ شرکت‌کننده
بله‌کمپ ۷ - مرحله دوم (Android)
بله
۱۴۰۳/۲/۲۱ | ۱۶:۰۵
۴ سوال ۱۶۶۴ شرکت‌کننده
۱۰ از ۳۲۳ مسابقه