نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
کدکاپ ۸ - دست‌گرمی
Quera

در حال برگزاری

۵ سوال ۲۴۱۲ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
کدکاپ ۸ - انتخابی ۱
Quera
۱۴۰۲/۱۲/۴ | ۱۹:۳۵
۵ سوال ۲۴۱۲ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه مسیرهای α
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۹:۳۵
۱۰ سوال ۱۲۲۸ شرکت‌کننده
مسابقه مسیر Golang Δ
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۷:۰۵
۵ سوال ۳۱۳ شرکت‌کننده
مسابقه مسیرهای AI Δ و Django Δ
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۷:۰۵
۵ سوال ۹۷۲ شرکت‌کننده
مسابقه مسیر Cyber Security Δ
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۴:۱۰
۶ سوال ۴۰۶ شرکت‌کننده
مسابقه مسیر React Δ
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۱:۰۵
۵ سوال ۴۵۷ شرکت‌کننده
مسابقه انتخابی هکاتون LLM
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۱۱۰۳ شرکت‌کننده
مسابقه استخدامی دیوار
دیوار
۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۷:۰۰
۵ سوال ۲۴۷۸ شرکت‌کننده
مسابقه مهندسی نرم‌افزار یکتانت
یکتانت
۱۴۰۲/۹/۱۷ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۱۷۴۳ شرکت‌کننده
مسابقه خان هفتم
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
۱۴۰۲/۹/۱۰ | ۱۶:۴۰
۷ سوال ۲۷۷۲ شرکت‌کننده
مسابقه خان اول تا ششم
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
۱۴۰۲/۹/۱۰ | ۱۵:۱۰
۷ سوال ۲۷۷۰ شرکت‌کننده
۱۰ از ۳۰۶ مسابقه