فیوچگارد

استخدام توسعه‌دهنده Front-end

فیوچگارد
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  React HooksNextJavaScriptReactTypeScript
 • توسعه دهنده Front-end
 • داشتن روحیه همکاری تیمی، نظم و ترتیب و شرکت در جلسات روزانه الزامی است.
 • داشتن تعهد کاری و مسئولیت پذیری در به انجام رسیدن کار بسیار مهم می‌باشد
 • آشنایی با نرم افزار فیگما الزامی است.
 • آشنایی با ابزارهای کنترل مدیریتی نظیر Clockify و Trello .
 • کار بصورت دورکاری می‌باشد.

مهارت‌های ضروری:

 • * درک عمیق از JavaScript و TypeScript
  * تسلط بر React, Next
  * تسلط بر مفاهیم طراحی واکنش گرا (Responsive Design)
  * تسلط در استفاده از State Management
  * تسلط در استفاده از RESTful APIs
  * تسلط در استفاده از UI Library‌ها(Antd)
  * تسلط در توسعه و نگهداری CSS,SCSS,LES و تجربه استفاده از CSS pre-processor‌ها
  * آشنایی با Wireframing
  * تسلط در استفاده از Git
  * بهینه سازی componnent‌ها برای حداکثر کارایی در مجموعه وسیعی از نمایشگرها و مرورگرها
  * آشنایی با PWA , Service-Worker
  * آشنایی با مشخصات جدیدتر EcmaScript
  * درک عمیق از React Hooks
  * آشنایی با مکانیسم‌های مدرن authorization، مانند JSON Web Token
  * آشنایی با کتابخانه Axios

مهارت‌های امتیازی:

 • آشنایی با Google Tag Manager.
 • آشنایی با React Natine
 • Expo
 • DevOps
 • UI/UX

مزایا

 • ساعت کاری منعطف