هاکوتک

استخدام Senior Front-end Developer

هاکوتک
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  JavaScriptVue.jsTypeScriptGitAPI

هاکوتک واحد تکنولوژی هاکوپیان می‌باشد که امروز به بزرگی یک شرکت مستقل تبدیل شده است و یکی از بزرگترین و هوشمند‌ترین ERP‌های موجود را طراحی کرده است و در حال توسعه نسل سوم این سیستم که پویا‌ترین نمونه آن است می‌باشد. آخرین تکتولوژی‌های موجود در حال استفاده می‌باشد و هر روز طراحی‌های UI و UX همچنین هوشمند سازی سیستم بهتر از قبل می‌باشد.
ما در محیطی بسیار دلنشین با تیمی صمیمی از تمام استعداد‌های موجود برای سرمایه‌های انسانی استقبال می‌کنیم.

هاکوتک به عنوان توسعه دهنده یکی از پیشرفته‌ترین نرم افزارهای ERP ، در راستای توسعه منابع انسانی خود به صورت تمام وقت، از برنامه نویسان Front-end در سطح ارشد دعوت به همکاری می‌کند.

مهارت‌های ضروری:

 • - Master of HTML & CSS & ES6 across cross-browser or other device
 • - Strong understanding of TypeScript
 • - Expert integrating with API endpoints
 • - Expert Reactivity Programming and using a modern JavaScript Framework such as Vue 3
 • - Expert at writing performant, scalable and reusable UI components
 • - Expert in all kinds of Testing and Debugging topics
 • - Proficient in creating libraries base on npm for other users to use production tools (such as rollup)
 • - Proficient using NodeJS to create, build tools and bundlers (vite and npm)
 • - Expert with version control systems (namely Git)
 • - Proficient WebStorm Or VSCode and the browsers built-in development tools
 • - Expert knowledge and application of Front-end performance optimisation techniques
 • - Expert at writing technical documentation
 • - Proficient developing for WCAG AA standards or higher
 • - Proficient at implementing SEO standards; including url structure, redirects, sitemaps, semantic markup, structured data, metadata etc.

مهارت‌های امتیازی:

 • - Familiar with PWA and web worker and service worker and new Web APIs topics

 

مزایا

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • پاداش
 • ناهار
 • هدایای مناسبتی
 • رشد و توسعه فردی