Tejarat Novin Tasnim

استخدام Angular Developer

Tejarat Novin Tasnim
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  AngularPrimengNgRx

شرکت تجارت نوین تسنیم(تجانو) نیاز به Angular Developer با شرایط زیر دارد.

مزایا و تسهیلات:

 • پرداخت به موقع حقوق
 • دورکاری تمام مدت
 • پرداخت پاداش
 • ۵ روز کاری در هفته
 • امکان دعوت به کار در کشورهای غربی بر حسب شرایط

مهارت‌های ضروری:

 • مسلط به فریمورک Angular
 • آشنایی با Primeng
 • مسلط به NgRx

مهارت‌های امتیازی:

 • آشنایی و سابقه کاری مرتبط با ERP سیستم‌ها

مزایا

 • پرداخت به موقع حقوق
 • ۵ روز کاری در هفته
 • دورکاری تمام مدت
 • پرداخت پاداش