رهروان سپهر اندیشه

استخدام کارشناس الکترونیک

رهروان سپهر اندیشه
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

    ARMSTM32

استخدام کارشناس الکترونیک در بخش فنی شرکت تولیدکننده کنتور هوشمند آب و برق (محیطی پویا و با پیاده سازی روشهای Agile در پیاده سازی پروژه‌ها) جهت برنامه نویسی روی میکروکنترلر بردهای الکترونیکی براساس استاندارد مربوطه

کارشناس الکترونیک

  • تجربه کار با میکروکنترلر‌های ARM (ترجیحا STM32)
  • توانایی تحلیل مدار‌های الکترونیکی
  • دارای روحیه انجام کار تیمی

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • هدایای تولد
  • اضافه کاری
  • آموزش حین خدمت