مرکز نوآوری اقتصاد بیدار

استخدام Senior DevOps Engineer

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  LinuxJavaSplunk

همکاران ما در دپارتمان "انفورماتیک و فن‌آوری اطلاعات" نیاز به همکاران جدیدی دارند که جزو بهترین و متعهدترین افراد به عنوان «Senior DevOps Engineer» باشند تا با دانش تخصصی و تعامل سازنده با سایر اعضای تیم بتوانند اهداف شرکت را در امور مربوط به بازار سرمایه ایران محقق نمایند. اگر شرایط زیر را دارا هستید، خوشحال خواهیم شد به عنوان عضو جدید خانواده «اقتصاد بیدار» از شما دعوت به همکاری نماییم.

Skills

 • Linux and System Administration
 • Install, upgrade, and secure equipment and services
 • Experience with CI/CD
 • Experience building and supporting a Docker based local development environment
 • Familiar with messaging middleware RabbitMQ
 • Familiar with Splunk
 • Familiar with Hangfire
 • Familiar with NoSQL databases (Mongo)
 • Familiar with SQL databases (MSSQLSERVER)
 • Familiar with Load Balancer Services a Plus
 • Familiar with NodeJS
 • Familiar with Dotnet Core 3.1
 • Familiar with Java
 • Familiar with Nginx & IIS
 • Familiar with Kubernetes (EKS)
 • Responsibilities
 • Continues Integration / Continues Delivery
 • Application Performance Optimization
 • Backups
 • Release Management
 • Deployment
 • Config management
 • Environment build
 • DevOps Tools
 • App Security Implementation
 • DB Configuration
 • Capacity planning
 • Mandatory Qualifications

آشنایی با الزمات سازمان بورس مزیت می‌باشد

 

مزایا

 • امکان بهره‌مندی از سهام تشویقی
 • پذیرایی صبحانه،ناهار و میان وعده
 • توسعه‌ی حرفه‌ای نامحدود
 • ایجاد تعادل میان کار و زندگی
 • اختصاص بودجه آموزشی برای شما
 • محیط کاری شاد و پویا
 • انواع برنامه‌های حمایتی و انگیزشی
 • امکان استفاده از وام کارکنان برای زندگی بهتر
 • زمان کاری منعطف
 • بهره‌مندی از مزایای بیمه تکمیلی درمان
 • فرصت دیده شدن