راهکار نوین زیبال

استخدام اسکرام مستر | Scrum Master

راهکار نوین زیبال
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  Project ManagementScrum

اسکرام‌مسترها مسئول اطمینان از فرآیند دقیق اسکرام در طول مسیر توسعه محصول هستند. آنها با محوریت اسکرام و فرآیند مدیریت چابک، اثربخشی وعملکرد تیم و کارایی محصول را بهبود می‌دهند. در افرایند چابک، اسکرام مستر یک موقعیت چالش برانگیز است زیرا به عملکرد تیم اهمیت می‌دهد. اسکرام مستر مسئول نظارت بر فرآیندهای اسکرام و جلسات اسکرام است. او کارایی تیم خود را افزایش می‌دهد، به تیم خود انگیزه می‌دهد و برای تغییراتی بحث می‌کند که کیفیت و به موقع بودن را تضمین می‌کند.

 • برگزاری و مدیریت مرتب جلسات اسکرام مانند Retro, Demo, Planning, Daily و...
 • کمک به تیم اسکرام برای رسیدن به DOD و رعایت تمام زمانبندی‌های فرآیند
 • شناسایی موانع و مشکلات بازدارنده پیش روی تیم توسعه محصول و ارجاع مشکلات به مدیران
 • تسهیل‌گری بحث‌ها، تصمیم گیری و حل تعارض در تیم
 • کنترل، پایش و پیگیری مستمر پروژه در جهت بهبود و اصلاح رویه‌ها
 • ارسال گزارش و یادداشت‌ها بعد از جلسه در صورت لزوم
 • ورود اطلاعات Tasks و/یا User Stories در نرم افزار ردیابی
 • ارتباط موثر با مدیر محصول
 • داشتن تجربه کاری بیش از ۲ سال با چارچوب اسکرام
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
 • تسلط به مفاهیم Scrum و متدولوژی چابک
 • تسلط به تعریف تسک‌های فنی در Backlog، User-Story ، Test Cases
 • تسلط به تهیه گزارش از روند پیشرفت پروژه
 • تسلط به نرم افزارهای مدیریت پروژه تولید نرم افزار
 • تسلط به مفاهیم توسعه نرم‌افزار

موارد زیر مزیت محسوب می‌شود:

 • آشنایی با زبان‌های برنامه نویسی
 • داشتن گواهی PSM و یا مشابه

مزایا

 • انعطاف ساعت کاری
 • امکان دریافت وام
 • بیمه تکمیلی
 • وعده غذایی رایگان
 • محیط کاری حرفه ای و جوان
 • امکان پیشرفت شغلی
 • بیمه