گروه نوآور امیدفضا

استخدام توسعه‌دهنده Back-end

گروه نوآور امیدفضا
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

    SQLDjangoPythonElasticsearchKubernetes

شرکت امیدفضا بعنوان یک شرکت دانش بنیان، در حوزه طراحی و ساخت ماهواره فعالیت دارد.

پروسه طراحی و ساخت به طور کامل در این شرکت انجام می‌شود. ماهواره مورد نظر پس از پرتاب برای ارائه خدمات خود نیازمند پلتفرم‌های نرم افزاری برای ارائه ارزش خود به عموم مردم و کسب و کار‌های می‌باشند.

تیم نرم افزاری امیدفضا متشکل از تخصص‌های مختلف در حال توسعه این پلتفرم‌ها می‌باشند.

برای بخش Back end نیازمند فردی با مشخصات اشاره شده هستیم

مهارت‌های ضروری:

• تسلط به Python
• تسلط به Django
• تسلط به RESTful API

• آشنایی با گیت
• آشنایی با متدولوژی Agile - Scrum
• تسلط بر حداقل یکی از پایگاه‌های داده‌یSQL–based، ترجیحا PostgreSQL و یا پایگاه‌های داده‌ی NoSQL نظیر MongoDB، و elasticsearch
• آشنایی با معماری ماکروسرویس
• آشنایی با مفاهیم DevOps و ابزارهای آن نظیر Docker، Kubernetes و CI/CD
• آشنایی با RabbitMQ

مهارت‌های امتیازی:

• آشنا با socket-cluster
• آشنایی با فریمورک .NET Core
• آشنایی با TDD و DDD

 

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • محیط کاری دوستانه و صمیمی
  • استفاده از تکنولوژی های بروز
  • ساعت کاری منعطف
  • امریه سربازی