گروه نوآور امیدفضا

استخدام توسعه‌دهنده Back-end

گروه نوآور امیدفضا
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  PythonSQLDjangoElasticsearchKubernetes

شرکت امیدفضا بعنوان یک شرکت دانش بنیان، در حوزه طراحی و ساخت ماهواره فعالیت دارد.

پروسه طراحی و ساخت به طور کامل در این شرکت انجام می‌شود. ماهواره مورد نظر پس از پرتاب برای ارائه خدمات خود نیازمند پلتفرم‌های نرم افزاری برای ارائه ارزش خود به عموم مردم و کسب و کار‌های می‌باشند.

تیم نرم افزاری امیدفضا متشکل از تخصص‌های مختلف در حال توسعه این پلتفرم‌ها می‌باشند.

برای بخش Back end نیازمند فردی با مشخصات اشاره شده هستیم

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط به Python
 • تسلط به RESTful API
 • آشنایی به Django
 • آشنایی با گیت
 • آشنایی با متدولوژی Agile - Scrum
 • تسلط بر حداقل یکی از پایگاه‌های داده‌یSQL–based، ترجیحا PostgreSQL و یا پایگاه‌های داده‌ی NoSQL نظیر MongoDB، و elasticsearch
 • آشنایی با معماری ماکروسرویس
 • آشنایی با مفاهیم DevOps و ابزارهای آن نظیر Docker، Kubernetes و CI/CD
 • آشنایی با RabbitMQ

مهارت‌های امتیازی:

 • آشنا با socket-cluster
 • آشنایی با فریمورک .NET Core
 • آشنایی با TDD و DDD

مزایا

 • بیمه تکمیلی
 • محیط کاری دوستانه و صمیمی
 • استفاده از تکنولوژی های بروز
 • ساعت کاری منعطف
 • امریه سربازی