کاوشکام

استخدام Full Stack Developer (.NET, Vue)

کاوشکام
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  Vue.js

تسلط به موارد زیر ضروری است:

 • C# (7+) / Dotnet (5+)
 • Entity Framework Core
 • TypeScript / JavaScript
 • Vue 2,3

آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب می‌شود:

 • CICD
 • Azure DevOps (Build and Release Pipelines)
 • Microservice Architecture
 • Automation Test (Unit Test / Integration Test)

 

مزایا

 • حقوق و مزایای رقابتی
 • تسهیلات مالی
 • پوشش بیمه تکمیلی
 • تسهیلات نظام وظیفه تخصصی (امریه در شرکت دانش بنیان)
 • فضای صمیمی
 • امکانات تفریحی
 • گردهمایی دوره‌ای
 • پرداخت مالیات حقوق پرسنل
 • پرداخت نصف هزینه بیمه تکمیلی