آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (فیدیبو)

استخدام Data Analyst

آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (فیدیبو)
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  SQLPower BISQL Server Reporting Services (SSRS)SSISSSAS

Job brief
identifying valuable problems to solve, gathering data from various sources, and cleansing and preparing data for analysis then explore the collected data, perform statistical analyses, and communicate the findings effectively


At least 1 year experience
Pursuing a degree, a BA/MS in Industrial Engineering, computer engineering is a plus.

 • Technical skills:
  Expert in (SQL, PowerBI)
  Expert in Excel
  Familiar with (SSRS , SSIS ,SSAS )
  Familiar with ( google Analytics)
  Expert with analytical skills to understanding of their behaviors.
  Preparing reports for executive leadership that effectively communicate trends, patterns, and predictions using relevant data.
  Ability to understanding business KPIs
  Collaborating with programmers, engineers, and organizational leaders to identify opportunities for process improvements, recommend system modifications, and develop policies for data governance.
  Has an investigative nature that allows you to review databases and extract an array of information in response to a particular question.
  Business, Communication and Problem-Solving skills
  Team working skills

 

مزایا

 • ساعت کاری منعطف
 • بیمه تکمیلی