رایچت

استخدام Software Engineer *Back-end

رایچت
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  NestjsNode.jsTypeScriptMicroservicesCqrs
 1. کار پاره وقت و ساعتی هست. اگه در کنار کارات چند ساعت آزاد داری و دوست داری با توسعه تو یه تیم خوب ارزش بیشتری خلق کنی این آگهی براتو هست.
  مسلط به nodeJS و TypeScript و فریمورک nest JS

تجربه کار قبلی با gRPC و یکی message broker‌ها

تجربه قبلی طراحی و کار با پترن‌های clean Architecture, CQRS, Event driven, DDD, saga

مسلط به مفاهیم و معماری‌های micro-service

تجربه کار با Redis , MongoDB, socketio

مهارت‌های ضروری:

 • مسلط به nodeJS و TypeScript و فریمورک nest JS

مهارت‌های امتیازی:

 • تجربه کار قبلی با gRPC و یکی message broker‌ها
 • تجربه قبلی طراحی و کار با پترن‌های clean Architecture, CQRS, Event driven, DDD, saga

 • مسلط به مفاهیم و معماری‌های micro-service

 • تجربه کار با Redis , MongoDB, socketio

مزایا

 • کار تیمی
 • سرعت رشد
 • چالش های متنوع
 • دورکاری