متیران

استخدام کارشناس ارشد .NET

متیران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  C#.NETASP.NETEntity Framework.NET Core

شرح شغل و وظایف

 • توانایی تحلیل و شروع توسعه سامانه جدید با سطح کیفی مطلوب
 • تحویل برخی از پروژه‌های موجود و تسلط به آنها
 • توسعه و پیاده سازی نیازمندی‌های جدید در پروژه‌های موجود
 • کمک در بهبود کیفیت و performance سامانه‌های تحویل شده
 • تسلط کامل به روال و معماری‌های پروژه‌های تحویل شده
 • آموزش و فراگیری فناوری‌های جدید در سمت netcore
 • پاسخ‌گویی به مدیران و کارفرما در مورد کسب و کار پروژه
 • پیاده‌سازی و توسعه در زمان مقرر و مدیریت زمان
 • بازبینی و refactor کدهای موجود جهت بهبود آنها
 • در صورت نصب در محیط کارفرما حضور در ساعات غیر کاری لازم است.

مزایا

 • پزشک سازمانی
 • وام
 • پارکینگ
 • بیمه درمان تکمیلی
 • ناهار
 • تسهیلات تفریحی و گردشگری
 • امریه‌ی سربازی
 • بن خرید
 • کمک هزینه دوره آموزشی
 • سرویس رفت و برگشت