رایان بورس

استخدام کارشناس ارشد تحلیل کسب و کار

رایان بورس
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  UMLAgileJiraBPMNFigma

تعامل مؤثر با ذی‌نفعان، شناسایی مسأله، استخراج نیازمندی و داستان کاربر در قالب جلسات شناخت

نگهداری و بروزرسانی بک‌لاگ محصولات بصورت مستمر

برنامه‌ریزی و پیگیری فعالیت‌ها تا حصول نتیجه مطابق با اولویت در Issue Tracker

تعامل مؤثر با گروه‌های توسعه

تحلیل نیازمندی‌های کسب و کار و مستندسازی در قالب استاندارد

تست نرم‌افزار و API با ابزارهای Swagger & Postman

ارائه ویژگی‌های جدید در قالب جلسات دم

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط بر
 • شناخت کامل متدولوژی‌ها‌ی توسعه فرایندهای نرم‌افزار (Agile - Scrum)
 • تسلط به روش‌های کاربردی تحلیل نیازمندی‌های نرم‌افزار
 • تسلط به مدل‌سازی فرایندهای نرم‌افزار (UML - BPMN)
 • تسلط به نرم‌افزارهای کاربردی جهت مدل‌سازی و پروتوتایپینگ

  Visual Paradigm – Enterprise Architecture – Figma – Adobe XD
 • تسلط به ابزار مدیریت و کنترل پروژه Jira
 • آشنایی با ...
 • آشنایی با فرایند برنامه‌ریزی، مدیریت وکنترل پروژه
 • آشنایی با مفاهیم جامع پایگاه داده (SQL)
 • آشنایی با فرایند تست نرم‌افزار و API با ابزارهای Swagger & Postman

مهارت‌های امتیازی:

 • آشنایی با کسب و کار بازار سرمایه مزیت محسوب خواهد شد

مزایا

 • وام
 • بیمه تکمیلی
 • صبحانه
 • پاداش
 • هدایای مناسبتی
 • اتاق بازی