مدیکال استوز

استخدام برنامه‌نویس Node.js

مدیکال استوز
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

    Node.jsGoJavaScript

تیم برنامه نویسی مدیکال برای تکمیل کادر برنامه نویسی خود نیاز به یک نیروی سنیور بک اند با Node.js نیاز داره.
آشنایی و یا تسلط به زبان Golang هم مورد نیاز هست.
پروژه برای وب اپ مدیکال استوز هست که برای دانش آموزان و در حیطه مشاوره هست.
کار به صورت پاره وقت - دورکاری و بلند مدته
هزینه کار به صورت توافقی و ساعتی محاسبه و در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد.

مهارت‌های ضروری:

  • تسلط بر Node.js , Go
  • آشنایی با ReactJs , Git , GitHub

مزایا

  • هزینه کار مطلوب برای برنامه نویس
  • همکاری هماهنگ با سایز اعضا