فرا اقلیم کشت آریا

استخدام برنامه‌نویس C++

فرا اقلیم کشت آریا

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  C++11Qt5PostgreSQLMultithreadingOpenCV

توانایی فنی مورد نیاز :

 • مسلط به زبان C++ ۱۱ , C++ 98
 • مسلط به DoxyGen یا دیگر ابزار‌های مستند سازی Documentation
 • مسلط به سیستم عامل لینوکس Linux
 • مسلط به دیتابیس Postgres SQL DB و ORM
 • مسلط به network socket programing
 • امکان کار با فناوری‌های
 • datapacket encapsulation and extraction
 • demon development
 • service development
 • QT GUI
 • توانایی توسعه بر اساس متدولوژی Agile


مهارتهای امتیازی:

 • ZMQ
 • Zlib
 • matrix and image processing
 • image processing
 • threadpool
 • OpenCV

توانایی فنی مورد نیاز :

 • مسلط به زبان C++ ۱۱ , C++ 98
 • مسلط به DoxyGen یا دیگر ابزار‌های مستند سازی Documentation
 • مسلط به سیستم عامل لینوکس Linux
 • مسلط به دیتابیس Postgres SQL DB و ORM
 • مسلط به network socket programing
 • امکان کار با فناوری‌های
 • datapacket encapsulation and extraction
 • demon development
 • service development
 • QT GUI
 • توانایی توسعه بر اساس متدولوژی Agile


مهارتهای امتیازی:

 • ZMQ
 • Zlib
 • matrix and image processing
 • image processing
 • threadpool
 • OpenCV

مزایا

 • امکان پرداخت پاداش پایان سال
 • تسهیلات رفت و امد
 • ساعت استراحت
 • امکان دورکاری در صورت تایید مدیر مربوطه