رهروان سپهر اندیشه

استخدام کارشناس سخت افزار

رهروان سپهر اندیشه
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  Designer
 • طراحی، ساخت و تست و مستندسازی سخت افزار بردهای الکترونیکی
 • مشارکت در طراحی، ساخت و تست و مستندسازی تجهیزات خط تولید با هماهنگی سایر بخشهای فنی و تولید
 • تهیه شماتیک سخت افزارهای موردنیاز
 • مستندسازی محاسبات طراحی
 • مهارت در استفاده از نرم افزارهای طراحی PCB
 • تسلط بر مونتاژ قطعات الکترونیکی
 • آشنایی با قطعات
 • دارای توانایی کارگروهی
 • آشنایی با استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵
 • تسلط مناسب بر زبان انگلیسی
 • توانایی در خواندن و درک استانداردهای مرتبط به زبان انگلیسی
 • توانایی در خواندن فرمهای اطلاعاتی قطعات به زبان انگلیسی

مزایا

 • بیمه تکمیلی
 • هدایای تولد
 • اضافه کاری
 • آموزش حین خدمت