میلی

استخدام کارشناس تست نرم افزار

میلی

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  APITestingSQL

در این نقش باید:

 • به یادگیری علاقمند باشید و خود را با دانش روز همراه سازید.
 • به کیفیت محصول متعهد باشید.
 • به جزئیات توجه کرده و دقت را در همه فعالیت‌های خود به عنوان اصل اول قرار دهید.
 • با اعضای تیم تعامل سازنده برقرار کرده و مطالب را به خوبی به دیگران انتقال دهید.

وظایف و مسئولیت‌ها:

 • تست نرم افزار به صورت دستی و با استفاده از ابزارهای خودکار در محیط‌های مختلف و تاییدیه صحت عملکرد
 • تولید مستندات و گزارشات
 • بررسی صحت داده‌ها در پایگاه داده

الزامات و مهارت‌ها:

 • آشنایی با روش‌های آزمون نرم افزار
 • مسلط به تدوین سناریوهای تست
 • مسلط به ابزارهای لازم برای تست API
 • آشنا با نرم افزارهای تست خودکار
 • آشنا با SQL و پایگاه داده
 • توانایی تولید مستندات و گزارشات
 • آشنایی با چرخه تولید نرم افزار و مفاهیم مرتبط
 • آشنایی با مفاهیم سیستم عامل و شبکه

مزایا

 • هدایای مناسبتی
 • رشد و یادگیری فردی و تیمی
 • برنامه مرور عملکرد
 • شناوری ساعت کاری
 • بیمه تکمیلی
 • فضای دوستانه و فلت