میلی

استخدام کارشناس امنیت نرم افزار

میلی
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  FirewallWafSIEM

شرح وظایف:

 • شناسایی آسیب‌پذیری‌های موجود
 • بررسی و شناسایی ریسک‌های امنیتی موجود
 • اجرای آزمون نفوذ و ارزیابی آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده
 • مستندسازی و تهیه گزارشات تحلیلی در خصوص آسیب‌پذیری‌های کشف شده
 • حصول اطمینان از رفع آسیب‌پذیری‌های گزارش شده
 • استفاده درست از ابزارهای امنیت نرم افزار
 • فعالیت‌های ترمیم ضمن همکاری نزدیک با تیم‌های توسعه برنامه

الزامات و مهارت‌ها:

 • 1. تسلط بر ارزیابی امنیتی وب و شبکه
 • 2. آشنایی با برنامه نویسی امن
 • 3. آشنایی با ابزارهای امنیتی همانند فایروال,WAF ids/ips
 • 4. آشنایی با امن سازی (هاردنینگ) بر اساس استانداردCIS
 • 5. توانایی جمع آوری، آنالیز لاگ و استفاده از SIEM

مزایا

 • هدایای مناسبتی
 • رشد و یادگیری فردی و تیمی
 • برنامه مرور عملکرد
 • شناوری ساعت کاری
 • بیمه تکمیلی
 • فضای دوستانه و فلت