رهروان سپهر اندیشه

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET Core

رهروان سپهر اندیشه
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  ASP.NETJSONSQL ServerEntity FrameworkMicroservices

استخدام برنامه نویس ASP.NET در بخش فنی شرکت تولیدکننده کنتور هوشمند آب و برق (محیطی پویا و با پیاده سازی روشهای Agile در پیاده سازی پروژه‌ها) جهت برنامه نویسی برنامه‌های جانبی محصول برای برقراری ارتباط با سایر ادوات و اعمال فرمانهای مدیریتی

 • تسلط بر ASP.NET Core / WebApi
 • تسلط بر معماری MicroService
 • آشنایی کافی به Domain Driven Design
 • تسلط بر RESTful APIs، معماری کلاینت/سرور و JSON
 • تسلط برSQL Server و طراحی Database
 • تسلط بر Entity Framework و LINQ
 • تسلط بر مفاهیم برنامه نویسی شی گرا و Design Patterns
 • مسلط به مفاهیم توسعه انواع تست‌ها مانند: Unit Test و ...
 • آشنایی به Agile و تکنیک‌های سریع توسعه نرم افزار
 • تجربه استفاده از Git
 • آشنایی WPF

مزایا

 • بیمه تکمیلی
 • هدایای تولد
 • اضافه کاری
 • آموزش حین خدمت