کوئرا مچینگ

کوئرا مچینگ

تا رسیدن به بهترین شغل همراهت هستیم.

فرایند مچینگ

۸۰+

موقعیت شغلی باز

کوئرا مچینگ

خداحافظ کوئرا مچینگ

ما در کوئرا ارزش محوری‌مان را «تقویت جامعه برنامه‌نویسان ایران» ترسیم کرده‌ایم و مزیت اساسی خود را طراحی و توسعه محصولات فناورانه در راستای این هدف می‌دانیم. در این میان، یکی از دغدغه‌های اصیل و همیشگی ما «اشتغال و استخدام برنامه‌نویسان» بوده و تلاش کردیم راهکارهای مختلفی را در قالب محصولات متعددی مانند پلتفرم کاریابی، مسابقات، مهارت‌سنجی، بوت‌کمپ و مچینگ برای کمک به استخدام برنامه‌نویسان امتحان کنیم.

کوئرا مچینگ

متاسفانه محصول مچینگ با تمام تلاشی که برای آن صورت پذیرفت، راهکار بهینه و مناسبی به نظر نرسید و باید اعلام کنیم که این محصول فعلا از دستور کار شرکت خارج شده و موقتا خاموش خواهد شد. با این حال، دغدغه کمک به استخدام برنامه‌نویس‌ها همچنان با قوت قبل در دستور کار کوئرا قرار دارد و منتظر خبرهای خوب جدیدی در این باره از جانب ما باشید.

مشاهده فرصت‌های شغلی