پروفایل بیژن عیسی پور

بیژن عیسی پور

Fullstack Developer
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۰ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۰ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۱۱ مسابقه

Nimbo Coders


Quera Connect 10 - Front-End - Extended


Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹)


بانک سوالات

۴۰۵ سوال حل شده
مسابقه۱۶۹ سوال
    مقسوم‌علیه‌های دردسرساززمین بازی ۲تخصیص سفارشبایتونجمع بزرگان...


المپیاد۳ سوال

گواهی‌ها و دوره‌های گذرانده شده

۱ گواهی

افتخارات

۳ مورد

کوئرا

رتبه 1 در مسابقه همراه کاپ - جاوا
۱۳۹۹/۱۱/۲۴

کوئرا

رتبه 1 در مسابقه هم‌کد (Javascript)
۱۴۰۰/۸/۲۴

کوئرا

رتبه 1 در مسابقه Box Factory
۱۴۰۰/۵/۲۴