header image
پروفایل علی نفیسی

علی نفیسی

دانشجوی مهندسی کامپیوتر
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

پیش‌نمایش افتخارات در کوئرا

مسابقات برتر

مسابقه روز برنامه‌نویس (ویژه نمایشگاه کار)

امتیاز ۴.۵ در تکنولوژی Algorithm


کالج‌های برتر

مبانی برنامه‌نویسی و تفکر الگوریتمی

Perfect

تفکر الگوریتمی پیشرفته و ساختمان‌داده‌ها

Perfect

برنامه‌نویسی پایتون پیشرفته و تفکر شی‌گرا

Perfect


مهارت‌های فنی

Python
JavaScript
PostgreSQL
Django

مهارت‌های نرم

در حال حاضر توسعه‌دهنده مهارت نرم وارد نکرده است.

زبان‌ها

در حال حاضر توسعه‌دهنده زبان وارد نکرده است.