برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
برنامه‌نویسی وب و Java Enterprise Edition
۱ ۱۰۰
۰.۰′ ۱۰۰
۲ ۶۱
۷۶.۰′ ۶۱
۳ ۳۳
۹۲.۰′ ۳۳
۴ ۲۲
۸۵.۰′ ۲۲
۵ ۱۶
۰.۰′ ۱۶
۵ ۱۶
۵۴.۰′ ۱۶
۵ ۱۶
۸۵.۰′ ۱۶
۸ ۱۱
۴۱.۰′ ۱۱
۸ ۱۱
۵۲.۰′ ۱۱
۸ ۱۱
۹۵.۰′ ۱۱
۱۰ نفر